Bestuur

Nico Smid

Voorzitter

Joep Thijssen

Secretaris

Wiel Louvenberg

Penningmeester

Cees van der Kolk

Coördinatie evenementen en
Sponsoring

Pieter Loeffen

Coördinatie
externe
contacten