Commissies

Het bestuur wordt bijgestaan door commissies die namens het bestuur taken binnen de vereniging uitvoeren.

Commissie externe contacten

Verzorgt de contacten met de pers en de uitgave van het verenigingsblad “Kwartnoot”.

Commissie Organisatie Evenementen

Doet alle organisatorische werk ten behoeve van de activiteiten van het koor.

Commissie sponsors en vrienden en vriendinnen

Werft nieuwe sponsors en onderhoudt het contact met bestaande sponsors.
Ook beheert de sponsorcommissie het bestand aan Vrienden en Vriendinnen van Het Nuenens Mannenkoor.

Muziekcommissie

Definieert het kernrepertoire en zorgt dat repertoire wordt vernieuwd.

Reiscommissie

Organiseert de jaarlijkse (buitenlandse) concertreis.