Commissies

Het bestuur wordt bijgestaan door commissies die namens het bestuur taken binnen de vereniging uitvoeren.

Commissie externe contacten

Verzorgt de contacten met de pers en de uitgave van de "Kwartnoot" alsmede het beheer van het bestand Vrienden en Vriendinnen

Commissie Organisatie Evenementen

Doet alle organisatorische werk ten behoeve van de activiteiten van het koor.

Muziekcommissie

Definieert het kernrepertoire en zorgt dat repertoire wordt vernieuwd

Reiscommissie

Organiseert de jaarlijkse (buitenlandse) concertreis